Varovanje okolja

Odgovornost do okolja je strateškega pomena, zato v podjetju sledimo okoljskim standardom in predpisom. Varstvo okolja je naša osnovna dolžnost in odgovornost. S številnimi energetsko in ekološko varčnimi ukrepi stremimo k čistemu okolju.

Začeli smo z aktivnostmi pridobivanja mednarodnega certifikata za ravnanje z okoljem ISO 14001.

Podjetje že deluje v smeri zmanjševanja negativnega vpliva na okolje. V podjetju imamo vzpostavljen sistem ločenega zbiranja odpadkov. Sklenili smo pogodbeno razmerje s podjetjema Gorenje Surovina, d.o.o., in Javnim komunalnim podjetjem Log, d.o.o. Pooblaščenima zbiralcema predamo večjo količino ločeno zbranih frakcij odpadne embalaže in drugih materialov, primernih za reciklažo.