Karierni razvoj

Za rast, razvoj in uspeh naše družbe je ključnega pomena, da zaposlujemo po številu in strukturi ustrezne sodelavce, ki so usposobljeni in motivirani za doseganje zastavljenih ciljev. Z zagotavljanjem spodbudnega in varnega delovnega okolja gradimo zaupanje pri zaposlenih.

S skrbnim in odgovornim pristopom k zaposlovanju izbiramo nove sodelavce z ustreznimi znanji in veščinami, predvsem pa s pozitivnim odnosom do dela, željo po izpopolnjevanju in vrednotami, ki sovpadajo z etičnimi načeli delovanja družbe. 

Družba zaposlenim zagotavlja ustrezno raven socialne varnosti ter spodbuja in nagrajuje delovno uspešnost. Z zavedanjem, da je zaupanje zaposlenih treba ohranjati, postopoma uvajamo nove pristope v vodenju in komuniciranju z zaposlenimi ter organizaciji in načinu dela. Nove sodelavce sistematično uvajamo v delo z izdelanimi programi usposabljanj za posamezna delovna mesta. Med uvajanjem pridobijo specifična znanja in veščine za nadaljnje uspešno in varno delo.

Z vlaganjem v izobraževanje zaposlenih ob delu in štipendiranjem načrtno gradimo lasten kader in vzpostavljamo sistem nasledstev ključnih sodelavcev v družbi.

Če vas zanima delo v našem podjetju, nam pošljite vašo prošnjo. Če nas boste prepričali, vas bomo kontaktirali.


ŠTUDENTJE IN DIJAKI

Študentom in dijakom tehničnih in naravoslovnih smeri nudimo štipendije.  Če vas zanima področje metalurgije, ste ambiciozni in kreativni, in želite delati v razvojno naravnanem podjetju in mednarodnem okolju, potem se prijavite na vsakoleten razpis štipendij.

SIJ METAL RAVNE in SIJ RAVNE SYSTEMS PODELJUJETA 44 ŠTIPENDIJ

 
PREVERITE RAZPIS >>>


Poklici, ki jih iščemo v podjetju RAVNE SYSTEMS>>>

Petra Steblovnik

Vodja kadrov