Osebna izkaznica

Ime družbe: SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o. družba za proizvodnjo industrijske opreme in storitve
Krajše ime družbe: SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o.
Sedež družbe: Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: +386 2 870 6200
Spletni naslov: www.sij.ravnesystems.com
Elektronski naslov: info@ravnesystems.com
Revizijska hiša: Deloitte revizija, d. o. o., Ljubljana
Matična številka: 1367439000
Davčna številka: SI75949504
Transakcijski računi: SI56 0400 1004 8055 244, SWIFT:  KBMASI2X
Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
Št. vpisa v sodni register: 10977900
Osnovni kapital družbe: 4.000.000,00 €
Šifra dejavnosti: C28.910 – Proizvodnja metalurških strojev