Vodstvo družbe

VILJEM PEČNIK

Direktor

mag. Janez Černi

Finančni direktor

Zoran Zajamšek

Direktor operacij

dr. Tadeja Primožič Merkač

Direktorica laboratorijev