Direktor tehničnega sektorja

Matjaž Hudopisk

Tehnični direktor