Šaržirna naprava za indukcijsko peč

PROJEKT NA KLJUČ: 

ŠARŽIRNA NAPRAVA ZA DOZIRANJE SUROVIN V INDUKCIJSKO PEČ

Prilagojena tehnološka rešitev


Naša rešitev je avtomatska naprava za šaržiranje aluminijevega kosovnega materiala v indukcijsko peč. Naročnik je družba Impol, d. d., iz Slovenske Bistrice, eden vodilnih proizvajalcev izdelkov iz aluminija in aluminijevih zlitin.

Pri pripravi rešitve smo izhajali iz naročnikovih zahtev. Celoten proces izdelave, od idejne zasnove do lastne konstrukcije, razvoja in proizvodnje, je rezultat dela strokovnjakov v družbi SIJ Ravne Systems.

Delovanje naprave je razdeljeno na tri delovne cikle:

 • Parkirni položaj: šaržirna naprava miruje.
 • Rotacija: šaržirna naprava se iz parkirnega položaja rotira za 90˚. Naprava nadaljuje vožnjo do odprtine indukcijske peči.
 • Delovni položaj: sledijo polnjenje naprave z žerjavom, vibriranje in s tem šaržiranje aluminijevega odpada v indukcijsko peč. Ko je peč založena oziroma zalogovnik odpadka naprave prazen, se ta vrne v parkirni položaj.

Rešitev na ključ – od idejne zasnove do prilagojenega inženiringa – je popolnoma avtomatizirana in se upravlja s prenosno komandno enoto. Za varnost naprave med delovanjem skrbijo »scanerji«, varnostna stikala s potezno žico ter svetlobni in zvočni signali.

fvc si

Osnovni tehnični podatki:


 • Teža naprave: 13,8 t.
 • Nosilnost naprave: 4 t.
 • Instalirana moč: 8,75 kW.
 • Hitrost vožnje: 0,15 m/min.  
 • Čas rotacije: 30 s.                  
 • Nasipni volumen zalogovnika: 4 m3.

 

Naše tehnično znanje in naša odlična tehnična podpora omogočata razvoj inovativnih tehnologij ter hkrati zagotavljata večjo produktivnost in varnost delovanja.

Prilagojene rešitve:

 • Razpoložljivi prostor: 8 m x 5,1 m.
 • Nemoten obstoječi transport v hali.
 • Šaržiranje aluminijevega materiala različnih oblik z vibriranjem v indukcijsko peč.
 • Transport naprave po tirnicah in rotacija za 90˚.
 • Maksimalen volumen zalogovnika: 4 m3.
 • Maksimalna nasipna teža aluminijevega materiala: 1 t/m3.
 • Varnost celotnega procesa.

Načelo naše prodaje je usmerjenost h kupcem. Konkurenčna prednost, na kateri gradimo poslovanje, je naša sposobnost ponuditi prilagojene rešitve, primerne za vsako stranko.

Naše glavne prednosti:

 • Edinstvena kombinacija metalurškega in inženirskega znanja.
 • Sposobnost ponuditi široko paleto izdelkov in storitev za jeklarsko industrijo.
 • Najvišja kakovost izdelka kot posledica tesne integracije v vertikalni verigi od jekla do končnega izdelka, kar nam omogoča boljši nadzor nad procesi.
 • Tehnične rešitve, prilagojene potrebam kupcev, temeljijo na več kot 70 letih izkušenj v jeklarski industriji in predelovalnih dejavnostih.

Šaržirna naprava za indukcijsko peč - VIDEO

BLAŽ SMONKAR

Vodja prodaje - Vzdrževanje in Strojegradnja