RANO&STEEL – raziskovalno-razvojni projekt

V družbi SIJ Ravne Systems skupaj s partnerji razvijamo novo napredno orodno jeklo. Na podlagi Javnega razpisa »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)« smo pridobili sredstva, s katerimi bomo sofinancirali naložbo z nazivom.

Naziv naložbe: RANO&STEEL – raziskovalno-razvojni projekt

Naziv projekta:

Razvoj naprednega orodnega jekla za najzahtevnejše aplikacije v industriji.

Namen projekta:

Okrepiti položaj in vlogo podjetja SIJ Ravne Systems oziroma slovenske jeklarske industrije na področju posebnih orodnih jekel. Za ta namen bomo razvili novo jeklo in tehnologijo obdelave.

Cilji projekta:

Razvoj nove kalilne linije in naprednega orodnega jekla za najzahtevnejše aplikacije v industriji z bistveno boljšimi lastnosti napram tistim, ki jih ima obstoječe orodno jeklo.

Partnerji projekta:              

SIJ Ravne Systems d.o.o., Bosio d.o.o., CPPE d.o.o., UM, Fakulteta za strojništvo


Finančna podpora: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si