Toplotna obdelava

Naša ponudba

 • Volumska toplotna obdelava
 • Toplotna obdelava v solni kopeli
 • Površinsko plamensko kaljenje
 • Induktivno kaljenje 
 • Induktivno kaljenje čepov valjev
 • Lotanje v vakuumu

Volumska toplotna obdelava

 • Žarjenje (mehko, napetostno, difuzijsko)
 • Gašenje
 • Normalizacija
 • Kaljenje
 • Poboljšanje

Največje dimenzije termične obdelave so D 1250 mm x 9500 mm. Največja masa izdelka je 22 t.

Toplotna obdelava v solni kopeli

 • Obdelujemo izdelke iz orodnih jekel z dimenzijami 250 mm x 500 mm x 1000 mm in maksimalne teže 60 kg.
 • Obdelujemo izdelke iz hitroreznih jekel z dimenzijami 400 mm x 500 mm x 800 mm in maksimalne teže 60 kg.

Površinsko plamensko kaljenje

Pri kaljenju lahko dosežemo globino kaljene plasti od 3 do 10 mm. Plamensko lahko kalimo:

 • tekalna kolesa in zobnike do modula M10 z dimenzijami od fi 50 do 1100 mm x 350 mm in teže do 850 kg,
 • tekalna kolesa in zobnike do modula M 40 z dimenzijami: maksimalni fi 2500 mm x 750 mm in maksimalna teža do 3000 kg,
 • osovine in valje z maksimalnimi dimenzijami fi 30 do 250 mm x 4600 mm in maksimalne teže 3000 kg, 
 • letve in vodila do debeline 20 mm, do širine 250 mm x 4600 mm in maksimalne teže 3000 kg.

Induktivno kaljenje

 • Induktivno lahko kalimo v dimenzijskem območju: premer od 150 do 830 mm, dolžina do 5500 mm, teža do 10 t.

Induktivno kaljenje čepov valjev
Induktivno lahko kalimo izdelke v dimenzijskem območju:

 • čepe valjev za premere od 100 do 400 mm, maksimalna teža valja 6,5 t.

Lotanje v vakuumu

 • Lotanje prašnatih materialov na osnovo
 • Lotanje s hkratnim kaljenjem hitroreznih jekel na osnovo
 • Lotanje trde kovine na osnovo

Irena Vidovšič

Prodaja