Ostala oprema

Tudi za ostala proizvodna področja ponujamo izdelavo strojev, naprav, dele linij za embaliranje in transport.

Izdelavo realiziramo po konstrukcijski dokumentaciji naročnikov.

Po dogovoru z naročnikom lahko izvedemo z lastnimi razvojnimi kapacitetami tudi prilagoditve konstrukcijske dokumentacije.