Profesionalne storitve

Ferranti Merlin 3000XL

MERJENJE + ANALIZA = PRIHRANEK NA ČASU IN STROŠKIH

 • Analiza podatkov in priprava ustreznih priporočil/rešitev
 • Izvajanja storitev merjenja z uporabo koordinatno merilnega stroja Ferranti Merlin 3000XL

3D Koordinatni merilni stroj FERRANTI MERLIN 3000XL

 • Merimo zvarjence, dele za strojegradnjo, produkte avtomobilske industrije, energetike in vesoljskega programa,
 • Zagotovljene kakovostne, natančne in optimalno hitre meritve po najnižji ceni,
 • Pridobljen certifikat Hexagon ISO 10360-2,
 • 28 let izkušenj strokovno usposobljenih zaposlenih,
 • Izvajanje letnih kalibracij strojaAD 6 (merjenje po 3D CAD modelih).

Osnovne specifikacije stroja:

 • Merjenje v CNC (X, Y in Z os) načinu
 • Merilni obseg: 3000 x 3500 x 1500 mm
 • Največja teža merjenca: 10 ton
 • Deklarirana natančnost stroja: 7 + 8*L/1000 µm, pri čemer je L dolžina meritve
 • Primeren za dimenzijsko kontrolo mer z zelo ozkimi tolerancami
 • Aplikacijski software PC DMIS CAD (možnost meritev po 3D CAD modelih)
 • Končni protokol in tehnična razlaga meritev

Prenova in obnova opreme

Z dodelanimi programi prenove in/ali obnove dotrajano opremo spet spremenimo v prvotno stanje.

 • Skupina strokovnjakov obnovi in/ali prenovi vse sestavne komponente stroja. 
 • Strokovna obnova in/ali prenova se odraža v višjem izkoristku opreme in podaljšani življenjski dobi opreme. 
 • Naročniki tako prihranijo čas in zmanjšajo stroške.

Tehnične izboljšave in inženiring

Predana ekipa strokovnjakov, s ciljem zmanjševanja operativnih in vzdrževalnih stroškov, neprestano razvija tehnične rešitve za staro in novo opremo.

TRANSFORMACIJA ↔ SPREMEMBA ↔ NADGRADNJA

 • Diverzifikacija uporabe obstoječe opreme 
 • Izboljšanje učinkovitosti in razpoložljivosti opreme
 • Odstranitev ozkih grl v proizvodnji


Tehnični pregledi, diagnosticiranje in vrednotenje podatkov

Na podlagi diagnosticiranja pri stranki, vrednotenja podatkov in ocene stanja opreme ponudimo ustrezno podporo pri odkrivanju ozkih grl v proizvodnem procesu in predlagamo ustrezne tehnološke izboljšave.


MERJENJE + ANALIZA = PRIHRANEK ČASA IN PRI STROŠKIH

 • Izvajanje posebnih meritev z naprednimi tehnologijami na lokaciji 
 • Analiza podatkov in priprava ustreznih priporočil/rešitev
 • Razumevanje procesnih parametrov in analiza vzrokov škode


Popravila in vzdrževanje

Periodična obnova in vzdrževanje sestavnih komponent, strojev in opreme z namenom podaljšanja življenjske dobe preprečujeta morebitne okvare in povečujeta varnost, zanesljivost in učinkovitost.


STRATEGIJA VZDRŽEVANJA = ZANESLJIVA OPREMA + POVEČANJE PROIZVODNIH ZMOGLJIVOSTI

 • Načrtovanje vzdrževanja
 • Nujna popravila

BLAŽ SMONKAR

Vodja prodajnega programa